Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie oraz Wydziału Bioinzynierii Zwierząt ze specjalnością Hodowla zwierząt.

 

Coroczne praktyki odbywałam w ośrodkach specjalizujących się leczeniem koni.

Od roku 2008 pracowałam w Stadninie Koni Racot. 

W roku 2011 ukończyłam Specjalizację "Rozród zwierząt"

W roku 2016 ukończyłam studia specjalistyczne z zakresu Chorób Koni.